خانه / خدمات آموزش

خدمات آموزش

شرح کارگاههای آموزشی:

کارگاههای آموزشی ایده با هدف ارایه مفاهیم کاربردی توسط اساتید و کارشناسان طراحی و پیاده سازی گردیده است، در این کارگاهها سعی بر این بوده است تا با استفاده از آخرین دستاوردهای علوم روانشناختی مطالب مفید در غالب مثالهای کاربردی و عملیاتی به افراد و خانواده ها آموزش داده شود.

برخی کارگاههای آموزشی

مخاطبان عنوان کارگاه
روابط خانوادگی شیوه های فرزند پروری
شیوه های حل مسئله
مهارتهای زندگی
آموزش پیش از ازدواج
روابط بین فردی مدیریت خشم
مدیریت استرس
درمان وسواس
افزایش تمرکز
جوانان و نوجوانان هدف گذاری در زندگی شغلی و تحصیلی
باورهای درست و نادرست
الگوبرداری و معیارهای اجتماعی درست
چگونه انتخابی مناسب داشته باشیم؟
کودکان آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان
پاسخ به سوالات کودک در سنین مختلف
شیوه های رشد مسئولیت پذیری و عزت نفس در کودکان
نحوه تعامل کودک  با همتایان
http://www.20script.ir