خانه / آموزش مهارتهای ارتباطی / طرح آموزشی توانمند سازی روان شناختی کارکنان و مدیران سازمانها

طرح آموزشی توانمند سازی روان شناختی کارکنان و مدیران سازمانها

طرح آموزشی توانمند سازی روان شناختی کارکنان و مدیران سازمانها

جلد اول : کارگاه های مهارت های ده گانه زندگی

1) مهارت خودآگاهی
2) مهارت حل مسئله
3) مهارت تصمیم گیری
4) مهارت ارتباط موثر
5) مهارت همدلی
6) مهارت تفکر نقاد
7) مهارت اعتماد به نفس
8) مهارت مدیریت استرس
9) مهارت کنترل خشم
10) مهارت مدیریت احساس و هیجان

جلد دوم : دوره های توسعه کیفیت زندگی
11) غلبه بر افسردگی
12) غلبه بر اضطراب
13) جرات ورزی
14) کمال گرایی
15) مهارت خود مهارگری
16) حل تعارض
17) عشق و صمیمیت در روابط زناشویی
18) مهارت فرزند پروری
19) تاب آوری
20) برنامه ریزی و مدیریت زمان

جلد اول: مهارت های زندگی
دنياي امروز دنياي ارتباطات ناميده مي شود باگسترش رسانه هاي همگاني از جمله راديو، تلويزيون واخيراً اينترنت و … اطلاعات زيادي در اختيار مردم قرار مي گيرد بطوريکه بعضا باعث ايجاد بحران اطلاعات مي شود. منظور از بحران اطلاعات، هجوم بي وقفه اطلاعاتي است که متاسفانه دروني نشده برخلاف گذشته به مهارت تبديل نمي شود. مهارت به معني استفاده ماهرانه و توانمندانه از دانش است.به عنوان مثال بيشتر مردم مي دانندرفتارهاي پرخاشگرانه ، ناکارآمد و بعضا ويرانگر هستند بسياري از ايشان حتي راههاي کنترل خشم خويش رامي شناسند اما در عمل چند نفر مي توانند بطور مناسب از اين روشها براي کنترل خشم خود استفاده کنند؟ يا به بيان ديگر مهارت استفاده از روش هاي کنترل خشم را دارند؟
شايد زماني که مهارتها به زمينه هاي خاص يا موارد تخصصي مربوط مي شود فقدان آنها آسيب چنداني به زندگي شخصي ياجامعه وارد نکند براي مثال اگر کسي فاقد مهارت رانندگي باشد يا نتواند غذاي خاصي را طبخ کند، زندگي روزمره وي مختل نخواهد شد. اما هنگامي که صحبت از فشارهاي رواني روزمره و بحران هاي زندگي اجتماعي به ميان مي آيد نقص مهارتهاي مقابله اي سازگارانه ياتاخير در انتخاب مناسب ترين راه حل به آسيب هاي جبران ناپذيري منجر مي گردد، براي مثال همه ما در کارهاي روزانه شاهد انزوا وتنهايي ناشي از رفتار غير جرات مندانه و همچنین لطمه هاي شديد ناشي از عدم کنترل خشم و يا بحران هاي ناشي از نداشتن دوست يا عوارض حاصل از دوستي هاي نامناسب بوده ايم. شايد در دهدهه هاي گذشته به دليل ساده تر بودن و پيش بيني پذير بودن زندگي اجتماعي (کارآمدي الگوپذيري از والدين و حتي نسل هاي قبل تر از آن) اين مهارتها به سادگي در طي رشد آموخته شده و نيازي به آموزش مستقيم آنها احساس نمي شد. اما امروزه آموزش مستقيم مهارتهاي زندگي به عنوان بخش مهم و کليدي در جامعه پذيري افراد در سراسر دنيا مطرح است که این مهم در سازمانهای کوچک از جمله بانک ها و سایر شرکت های خرد که تعاملات بین اعضا در سطح وسیع وجود دارد و پرداختن به ان باعث افزایش بهره وری و کارایی افراد در دستیابی به اهداف می گرددو

اهداف آموزشی مهارتهای زندگی
هدف از آموزش مهارتهای زندگی ارتقاِء سازگاری فرد ابتدا با خودش سپس با دیگران و محیطی است كه در آن مشغول به فعالیت است . این مهارتها به ما می آموزدكه در طول زندگی به ویژه در موقعیت های پر خطر چگونه عاقلانه و صحیح رفتار كنیم .
اهداف مهارتهای زندگی به شرح زیر می باشد:
* تقویت اعتماد به نفسدر پیشبرد مهارتهای حرفه ای
* تقویت روحیه ی مشاركت و همكاری
* رشد و تقویت عواطف انسانیو ایجاد همدلی
* ایجاد روحیه ی مقاومت در برابر مسایل شغلی و حرفه ای
* كمك به شناسایی وبیان احساسا ت درونی افراد
* تامین سلامت روانشناختی افراد در محیط های کاری
* مهارتهای ارتباطی بین اعضا گروه
* ایجاد یک سازمان واحد و منسجم
* تقویت روحیه ی همزیستی مسالمت آمیز
* ارتقاء سازگاری فرد باخودش و با دیگران وهمچنین محیط زندگیشان

 

 

کارگاه مهارتهای خودآگاهي

________________________________________

خودآگاهی، توانایی شناخت و آگاهی از خصوصیات، نقاط ضعف و قدرت، خواسته ها، ترس ها و انزجار است. رشد خودآگاهی به فرد کمک می کند تا دریابد تحت استرس قرار دارد یا نه و این معمولا پیش شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بین فردی مؤثر و همدلانه است.

• شناسايي و كنترل احساسات
• ارزيابي صحيح آنها
• پيدا كردن نقاط ضعف و قوت
• رغبتها و تصوير واقع بينا نه اي از خود
• تلفیق انتظارات خود به شکل واقع بینانه
• رشد و ثبات هیجانات
• شیوه های بهبود اعتماد به نفس و افزایش عزت نفس

4 ساعت

پيش آزمون، بارش فكري، تشكيل گروهها، تعيين فعاليتهاي فردي و گروهي، تكميل برگه هاي فعاليت، بحث و تبادل نظر و جمع بندي و پس آزمون

20 -10 نفر

 

 

کارگاه تقویت مهارت همدلي
________________________________________

همدلي يعني اينكه فرد بتواند زندگي ديگران را حتي زماني كه در آن شرايط قرار ندارد درك كند. همدلي به فرد كمك مي كند تا بتواند انسانهاي ديگر را حتي وقتي با آنها تفاوت دارد بپذيرد و به آنها احترام بگذارد. همدلي روابط اجتماعي را بهبود مي بخشد و به ايجاد رفتارهاي حمايت كننده و پذيرنده، نسبت به انسانهاي ديگر منجر مي شود.

• روشهاي ابراز علاقه به ديگران
• تحمل افراد مختلف
• رفتار بين فردي با آرامش
• دوست داشتني تر شدن
• احترام گذاشتن به ديگران

4 ساعت

پيش آزمون، بارش فكري، تشكيل گروهها، تعيين فعاليتهاي فردي و گروهي، تكميل برگه هاي فعاليت، بحث و تبادل نظر و جمع بندي و پس آزمون

20-10 نفر

 

 

کارگاه مهارت های برقراری ارتباط موثر
________________________________________

این توانایی به فرد کمک می کند تا بتواند به شکل کلامی و غیر کلامی و مناسب بافرهنگ، جامعه و موقعیت، تفکر خود را بیان کند بدین معنی که فرد بتواند نظرها، عقاید، خواسته ها، نیازها و هیجان های خود را ابراز و به هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید. مهارت تقاضای کمک و راهنمایی از دیگران، در مواقع ضروری، از عوامل مهم یک رابطه سالم است.

• ارتباط کلامی و غیرکلامی موثر
• ابراز وجود
• مذاکره
• امتناع
• غلبه بر خجالت و گوش دادن

4 ساعت

پيش آزمون ،بارش فكري،تشكيل گروهها ،تعيين فعاليتهاي فردي و گروهي ،تكميل برگه هاي فعاليت ، بحث و تبادل نظر و جمع بندي و پس آزمون

20-10 نفر

 

 

کارگاه مهارت تصمیم گیری
________________________________________

این توانایی فرد را قادر می سازد تا به طور مؤثرتری تصميم گيري نماید . اگر افراد بتوانند فعالانه در مورد اعمالشان تصميم گيري كنند ،جوانب مختلف انتخاب را بررسي و پيامد هر انتخاب را ارزيابي كنند ، مسلما در سطوح بالاتري از بهداشت رواني قرار خواهند گرفت

• تصميم گيري فعالانه بر مبناي آگاهي از حقايق كارهايي كه مي توان انجام داد تا انتخاب ما را تحت تاثير قرار دهد،
• تصميم گيري بر مبناي ارزيابي دقيق موقعيتها
• آمادگي براي تغيير دادن تصميم ها براي انطباق با موقعيتهاي جديد
• برنامه ريزي و پذيرش مسئوليت اعمال خود

4 ساعت

پيش آزمون ،بارش فكري،تشكيل گروهها ،تعيين فعاليتهاي فردي و گروهي ،تكميل برگه هاي فعاليت ، بحث و تبادل نظر و جمع بندي و پس آزمون

مهارت خودآگاهي

20-10 نفر

 

 

کارگاه مهارت حل مساله
________________________________________

این توانایی فرد را قادر می سازد تا به طور مؤثرتری مسائل زندگی و محیط کار را حل نماید . که اگر این مسایل حل نشده باقی بمانند ، استرس روانی ایجاد می کنند که به فشار جسمی منجر می شود.

• تشخيص مشكلات ، علل و ارزيابي دقيق
• درخواست كمك
• مصالحه (براي حل تعارض )
• آشنايي با منابع براي حل مشكل
• تشخيص راه حلهاي مشترك

4 ساعت

پيش آزمون ،بارش فكري،تشكيل گروهها ،تعيين فعاليتهاي فردي و گروهي ،تكميل برگه هاي فعاليت ، بحث و تبادل نظر و جمع بندي ،پس آزمون

مهارت خودآگاهي،ارتباط موثر

20-10 نفر

 

 

کارگاه مهارت تفکر خلاق
________________________________________

این نوع تفکر هم به مسأله و هم به تصمیم گیری های مناسب کمک می کند . با استفاده از این نوع تفکر ، راه حلهای مختلف مسأله و پیامدهای هر یک از آنها بررسی می شوند . این مهارت ، فرد را قادر می سازد تا مسائل را از ورای تجارب مستقیم خود دریابد و حتی زمانی که مشکلی وجود ندارد و تصمیم گیری خاصی مطرح نیست ، با سازگاری و انعطاف بیشتر به زندگی روزمره بپردازد.

• تفکر مثبت
• یادگیری فعال ( جستجوی اطلاعات جدید )
• ابراز خود
• تشخیص حق انتخاب های دیگر ( برای تصمیم گیری )
• تشخیص راه حل های جدید برای مشکلات

4 ساعت

پيش آزمون ،بارش فكري،تشكيل گروهها ،تعيين فعاليتهاي فردي و گروهي ،تكميل برگه هاي فعاليت ، بحث و تبادل نظر و جمع بندي ،پس آزمون

مهارت خودآگاهي و حل مساله

20-10 نفر

 

 

کارگاه مهارت تفکر انتقادی
________________________________________

تفکر انتقادی ، توانایی تحلیل اطلاعات و تجارب است . آموزش این مهارت ها ،افراد را قادر می سازد تا در برخورد با ارزش ها ، فشار گروه و رسانه های گروهی مقاومت کنند و از آسیب های ناشی از آن در امان بمانند. با استفاده از این مهارت به بررسی و تجزیه و تحلیل افكار خود و دیگران می پردازیم و به فهم و درك روشن تر دست می یابیم . این توانایی كمك می كند تا اطلاعات و تجاربی را كه به ما می رسد تجزیه و تحلیل كرده و در مقابل ارزش ها و فشارهایی كه به ما تحمیل می شود مقاومت كنیم و بدانیم كه رفتار دیگران همیشه درست نیست.

• ادراک تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بر ارزشها ، نگرشها و رفتار
• آگاهی از نابرابری ، پیشداوری ها و بی عدالتی ها
• واقف شدن به این مسئله که دیگران همیشه درست نمی گویند
• آگاهی از نقش یک کارمند مسئول

4 ساعت

پيش آزمون ،بارش فكري،تشكيل گروهها ،تعيين فعاليتهاي فردي و گروهي ،تكميل برگه هاي فعاليت ، بحث و تبادل نظر و جمع بندي ،پس آزمون

مهارت خودآگاهي و حل مساله و ارتباط موثر

20-10 نفر

 

 

کارگاه مقابله با هيجانات نا خوشايند (خشم و افسردگي)
________________________________________

اين توانايي فرد را قادر مي سازد تا هيجانات را در خود و ديگران تشخيص دهد ،نحوه تاثير هيجان ها بر رفتار را بداند و بتواند واكنش مناسبي به هيجان هاي مختلف نشان دهد.اگر با حالات هيجاني ، مثل غم و خشم و يا اضطراب درست بر خورد نشود اين هيجان تاثير منفي اي بر سلامت جسمي و رواني خواهند گذاشت و براي سلامت ، پيامدهاي منفي به دنبال خواهد داشت.

• شناخت هيجان هاي خود و ديگران
• ارتباط هيجان ها با احساسات ،تفكر و رفتار
• مقابله با ناكامي ،خشم ، بي حوصلگي ،ترس و اضطراب
• مقابله با هيجان هاي شديد ديگران

4 ساعت

پيش آزمون ،بارش فكري،تشكيل گروهها ،تعيين فعاليتهاي فردي و گروهي ،تكميل برگه هاي فعاليت ، بحث و تبادل نظر و جمع بندي ،پس آزمون

مهارت خودآگاهي و حل مساله و ارتباط موثر

20-10 نفر

 

 

کارگاه مهارت مقابله با استرس
________________________________________

اين توانايي شامل شناخت استرسهاي مختلف زندگي و تاثير آنها بر فرد است . شناسايي منابع استرس و نحوه تاثير آن بر انسان ، فرد را قادر مي سازد تا با اعمال و موضع گيري هاي خود فشار و استرس را كاهش دهد

• مقابله با موقعيتهايي كه قابل تغيير نيستند
• مقابله براي موقعيت هاي دشوار (فقدان ، طرد ، انتقاد )
• مقابله با مشكلات بدون توسل به سوء مصرف مواد
• آرام ماندن در شرايط فشار

4 ساعت

پيش آزمون ، بارش فكري،تشكيل گروهها ،تعيين فعاليتهاي فردي و گروهي ،تكميل برگه هاي فعاليت ، بحث و تبادل نظر و جمع بندي ،پس آزمون

مهارت خودآگاهي

20-10 نفر

 

گروه متخصصین روانشناسی و مشاوره ایده

اهواز ، زیتون کارمندی ، نبش خیابان شهید بندر، مجتمع پزشکی الماس ، واحد 15 تلفن: 06134456565 و 09160044500

درباره‌ی ایده

آموزش و مشاوره پلی به سوی آینده.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

http://www.20script.ir