خانه / مقالات / اضطراب

اضطراب


اختلالات اضطرابی

درزبان عامیانه معمولاًاضطراب رابادلشوره،نگرانی وترس توصیف می کنند.ترس واضطراب هردوواکنش های ناخوشایندی هستندکه دربرابراحساس خطرایجادمی شوند.هم اضطراب وهم ترس دارای دوجنبه روانشناختی(تشویش،نگرانی،بیمناکی)وجسمانی(لرزش،تپش قلب،عرق کردن)هستند.بااین حال اختلاف وتفاوت هایی نیزبایک دیگردارند.اضطراب،حالتی است که دراثرمحرک هایی مبهم،غیرمنطقی ونامشخص بروزمی کند.درحالی که درترس چنین نیست.یعنی می دانیدکه ازچه چیزی می ترسیدولی معمولاً دلیل اضطراب های خودرانمی دانیدوهمین موضوع باعث افزایش اضطراب شمامی شود.اضطراب ممکن است احساسی طبیعی،یابیماری باشد.درشرایط عادی،وجوداضطراب به شماکمک می کندکه برنامه های خودراجدی گرفته وعمل کنید.مثلاً ازیک هفته قبل ازامتحان،اضطراب شروع می شود.همین اضطراب باعث می شودکه بی تفاوت نبوده وشروع به برنامه ریزی ومطالعه کنیدتاامتحان خودرابه درستی بگذرانید.اگراین اضطراب وجودنداشته باشد.یافردی که مشکل قلبی داردوپزشکان توصیه کرده اندکه بایدتحت عمل قرارگیرد.اگرهیچ اضطرابی نداشته باشددرپی درمان خودنخواهدبودوهمین موضوع باعث می شودکه بیماری به شدت پیشرفت کندودربعضی موارد،درمان سخت یاناممکن شود.به این ترتیب،وجودمیزانی ازاضطراب برای زندگی لازم است.بااین حال ممکن است که بدرستی ندانیدچه اضطرابی هنجاروعادی است وکدام اضطراب ناسالم وبیمارگون.دراین جابدین مطلب پرداخته خواهدشد.

اضطراب به عنوان یک بیماری

اضطراب زمانی بیمارگونه است که:

 • شدت اضطراب بسیارزیادباشد
 • مدت اضطراب بسیارطولانی باشد
 • باعث اختلال درزندگی فردشود.مثلاً فردآن قدربی قرارونگران است که نمی تواندمانندهمیشه درس بخواند،کارکندو….

اضطراب درمان نشده نیزمی تواندزمینه سازآسیبهای مختلفی شود.به بعضی ازافرادی که ازاین مشکل رنج می برندبه اشتباه توصیه می شودکه ازموادمخدروالکل استفاده کنندومواردی ازاین قبیل،بنابراین،بهتراست باعلایم ونشانه های اضطراب آشناشده وبه موقع برای درمان مراجعه کنیدزیرادردوره جوانی ونوجوانی این بیماری بسیاررایج وشایع است.

اختلالات اضطرابی انواع واقسام دارندازجمله:

  1. اضطراب منتشر
  2. وسواس
  3. پانیک
  4. فوبیا

اختلال استرس پس ازسانحه

درباره‌ی ایده

آموزش و مشاوره پلی به سوی آینده.

2 نظر

 1. سلام می خواستم بدونم علت اینکه حملات اضطرابی شدید بدون هیچ علت خارجی گاهی به من دست می ده چیه و چطور می تونم درمان کنم؟ 26 سالمه و متاهل هستم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

http://www.20script.ir