خانه / مقالات (برگ 2)

مقالات

کودک

5825871567_4d477202ce_b

کودکان برای ورود به دبستان به مهارتهایی نیازدارند .این مهارتها پیش نیاز برای فراگیری و یادگیری موضوع های درسی ضروری است. این مهارتها مقدمه  ی یادگیری مدرسه وتحصیلی هستند که کودکان برای یادگیری مهارتها ی اساسی خواندن، نوشتن وحساب کردن حتی یادگیری اجتماعی درمحیط مدرسه به آنها نیازدارند. کودکان با ... بیشتر بخوانید »

http://www.20script.ir