کلینیک مشاوره و روان شناسی ایده
  • رضایت از روابط زناشویی

  • رژیم درمانی روانشناختی

  • خانواده درمانی

  • غلبه بر اضطراب

  • علبه بر افسردگی

  • مشاوره پیش از ازدواج

  • مشاوره تحصیلی( انتخاب رشته ، کنکور و ...)

  • سمینار آموزشی

  • افتتاحیه محل جدید کلینیک

http://www.20script.ir